θωρακισμένες

Οι θωρακισμένες πόρτες της moda porta πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.Κατασκευάζονται από  πολλά και διαφορετικά υλικά ακόμη και σε ειδικές διαστάσεις. Κατάλογος (.pdf)